Ga naar de inhoud

Verzekeringen voor je onderneming

Inhoud

Bedrijfsvoertuigen

Je personeel en materieel dient natuurlijk tot bij hun klant te geraken. Zorg ervoor dat de voertuigen dan ook enkel een vervoersmiddel blijven en geen extra kopzorg. Hieronder vind je de verschillende mogelijkheden om kopzorgen hierrond te vermijden.

Burgerlijke Aansprakelijkheids- (BA)verzekering

Indien je een auto aankoopt, dien je een wettelijk verplichte verzekering burgerlijke aansprakelijkheid af te sluiten. Deze verzekering vergoedt de schade die je met jouw wagen aan anderen hebt berokkend, maar niet de schade aan je eigen voertuig.

Naast het vergoeden van deze schade, bieden sommige verzekeraars ook nog enkele andere waarborgen aan zoals:

Uitgebreide dekking van lichamelijke letsels voor de bestuurder
Levenslang een voordelige bonus-malusschaal
Gratis vervangwagen
Gratis bijstand

Omnium

Indien je jouw wagenpark volledig wenst te beschermen tegen schade, ongeval, diefstal of vandalisme, kan je beroep doen op een omniumverzekering.

Een volledige omnium verzekering vergoedt niet alleen de schade aan anderen, maar ook de schade die je aan je eigen wagen hebt. Of je nu zelf verantwoordelijk bent voor deze schade of niet.

Een kleine omniumverzekering biedt dezelfde dekking als een volledige omnium, met uitzondering van vandalisme en eigen schade.

Een omnium is niet wettelijk verplicht, maar het is zeker een aanrader om je nieuwe wagen te beschermen met een omniumverzekering.

Gezien het aanbod van elke verzekeraar wel wat verschilt, zoeken we graag samen met jou naar de beste oplossing voor je wagenpark.

Vrachtwagens >3,5 ton

Gezien een vrachtwagen toch een grote investering vergt voor je bedrijf, kan je bij sommige verzekeraars je omnium nog laten optimaliseren voor onder andere:

Vergoeding van schade door het laden of lossen van vervoerde koopwaar
Dekking voor schade door het vervoerde koopwaar
Dekking voor schade door kiepen of kantelen
Vergoeding van schade door schaarstand van het voertuig en de oplegger/aanhangwagen
Dekking voor je persoonlijke bezittingen

Vervoerde koopwaren (Transport- en Cargoverzekering)

Bij het transport van goederen kan er al snel wat foutlopen. Om deze risico’s te dekken wordt er vaak een Transport- en Cargoverzekering afgesloten. Deze polis dekt elk goed dat vervoerd wordt over de weg, in het water, in de lucht,… Je kan kiezen uit een dekking per reis of op jaarbasis en dit voor goederen die tijdens het vervoer worden blootgesteld aan risico’s zoals ongeval, diefstal, brand,…

Bedrijfsmaterieel

Jouw bedrijfsmaterieel en koopwaar maken een groot deel uit van je onderneming. Zonder dit kan je bedrijf niet draaien, wat maakt dat je ze best zo goed mogelijk beschermt. Wij helpen je graag jouw gemoedsrust te behouden.

Machinebreuk

Een polis machinebreuk dekt de kosten van herstelling en vervanging van machines in geval van accidentele schade. Je kan zowel mobiele als vaste machines verzekeren.

Een verzekering Machinebreuk is een ‘Alle risico polis’ en zal dus met andere woorden alle schades dekken, op enkele logische uitzonderingen na.

 

Elektronica en IT-infrastructuur

Op de dag van vandaag zijn computers, tablets, smartphones,… niet meer weg te denken uit onze werkomgeving. Ze helpen ons bij het efficiënt werken maar kunnen ons veel ongemak veroorzaken als ze zelf niet werken door beschadiging, diefstal,…

Het is dan ook een absolute must geworden om je elektronica en IT-infrastructuur optimaal te beschermen.

 

Vervoerde koopwaren

De verzekering vervoerde koopwaren beschermt je lading tegen beschadiging of diefstal als je rondrijdt met een aanzienlijk kapitaal aan materieel en koopwaar in je voertuig.

Bij elke verzekeraar liggen de waarborgen iets anders, maar laat het vinden van de beste oplossing op maat nu net onze specialiteit zijn.

Infrastructuur

We hebben het allemaal nodig… Een plaats waar we kunnen werken. Gaat het nu om een werkhal, bureaus, een toonzaal of je woonkamer, zorg ervoor dat alles zo optimaal mogelijk beschermt is tegen (brand-)schade en diefstal.

 
 

Brandverzekering

Jouw brandverzekering voor je privéwoning volstaat. Meldt wel aan je makelaar dat je van thuis uit werkt en ga na of je inboedel correct geschat is.

Je sluit hiervoor een aparte brandverzekering af. Sommige verzekeraars bieden zelfs brandverzekeringen op maat aan. We helpen je hier graag bij verder.

Naast een bescherming van brand-of waterschade, dekt een brandverzekering ook het volgende:

 • Schade door storm en hagel
 • Vandalisme
 • Arbeidsconflicten en aanslagen
 • Glasbreuk

Naast het gebouw, kan je hiermee ook de inboedel van het gebouw laten beschermen.

Je kan hiervoor een specifieke brandverzekering onderschrijven.

Wat is gedekt?

 • * Het bedrijfsgebouw
 • * Het materiaal
 • * De machines
 • * De koopwaar
 • * Eventueel je privé-inboedel
 •  

Je kan je verzekering optimaliseren met de volgende waarborgen:

 • * Diefstaldekking
 • * Dekking zonder vrijstelling
 • * Al het materieel wordt vergoed in nieuwwaarde
 • * Een dekking tegen valse biljetten
 • * Een vergoeding bij een opname in het ziekenhuis of bij overlijden na een verzekerd schadegeval

Voor sommige beroepen, wordt er een verzekeringsoplossing met waarborgen op maat van het beroep voorzien.

 • Apotheek
 • Bakker
 • Huisarts
 • Kapsalon
 • Kinesitherapeut
 • Landbouwbedrijf
 • Restaurant
 • Tandarts
 • Voedingswinkel

Financiering

Je wenst je professionele activiteiten uit te breiden met de aankoop/bouw van een bedrijfsgebouw? Wist je dat, naast het kiezen voor een klassieke hypothecaire lening, je ook beroep kon doen op volgende interessante alternatieven?

VAPZ (Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen)
IPT (Individuele pensioentoezegging)
RIZIV-contract

Een voorschot op het pensioenkapitaal ontvangen

Je kan een bepaald bedrag van het al opgebouwde kapitaal opnemen om zo je project te financieren.
De terugbetaling van het voorgeschoten kapitaal gebeurt in één keer. Op dit voorschot betaal je intresten, ofwel via een periodieke betaling, ofwel in één keer op het einde van het contract. Het maximaal toelaatbaar voorschot in functie van het al opgebouwde pensioenkapitaal is afhankelijk van het fiscaal regime van het contract. Wanneer de verzekeraar je pensioenkapitaal uitbetaalt, trekt hij het bedrag van het voorschot daarvan af. Je kan het voorschot ook zonder kosten vervroegd terugbetalen, zodat je opnieuw over het volledige pensioenkapitaal beschikt.

De Wedersamenstellingsformule

Je kan je krediet laten wedersamenstellen. De opgebouwde reserve van je pensioenscontract, gebruik je op einddatum om het bedrag van je hypothecaire lening in één maal af te lossen. Je betaalt hierbij enkel de intresten op het krediet en jezelf of je vennootschap blijft de premies van je pensioenplan verder betalen.