Ga naar de inhoud

Verzekeringen voor je inkomen

Verzekeringen voor je inkomen

Gewaarborgd inkomen

We hopen allen van niet, maar mocht je op een dag arbeidsongeschikt worden door een ongeval of ziekte, zullen de financiële problemen al snel voor de deur staan. Om jezelf en je gezin hiervoor te beschermen, kan je beroep doen op een verzekering Gewaarborgd Inkomen.

Weet dat je de eerste twee weken van je arbeidsongeschiktheid geen beroep kunt doen op een uitkering van je ziekenfonds. Vanaf de derde week zijn er forfaitaire dagbedragen van toepassing, die variëren naargelang het statuut.

Met gezinslast              € 60,26 bruto per dag

Alleenstaande              € 48,22 bruto per dag

Samenwonende           € 36,47 bruto per dag

Bron: https://www.cm.be/diensten-en-voordelen/ziekte-en-behandeling/ziekte-en-invaliditeitsuitkering/berekening/zelfstandigen

Je doet er goed aan om jezelf en je gezin te behoeden voor financiële problemen indien je plots arbeidsongeschikt zou worden.

In geval van arbeidsongeschiktheid zorgt een verzekering Gewaarborgd Inkomen ervoor dat je een rente uitgekeerd krijgt die jouw inkomensverlies (gedeeltelijk) compenseert.

Ben je tussen 25 % en 67 % arbeidsongeschikt, dan ontvang je een rente in verhouding met jouw graad van arbeidsongeschiktheid.
Ben je 67 % arbeidsongeschikt of meer, dan krijg je de volledige rente uitgekeerd.
Je kan deze waarborgen afsluiten binnen een Individuele Levensverzekering of je kan dit product apart afsluiten. De voorwaarden hiervoor zijn meestal identiek.

Voor jouw verzekering Gewaarborgd Inkomen, wordt de premie bepaald op basis van een aantal criteria:

Leeftijd: hoe jonger je bent bij het afsluiten van deze polis, hoe gunstiger de premie wordt.
Verzekerde rente: maximaal 80% van je inkomen kan je verzekeren
Je beroep
Je gezondheidstoestand en levensstijl op dag van de onderschrijving
De risicotermijn in de polis: hoe langer de duurtijd, hoe lager de premie
Dekking in geval van ziekte en/of ongevallen
Soort rente: je kan kiezen tussen 3 verschillende soorten rente, nl. constante rente, een jaarlijks klimmende rente of een jaarlijks klimmende rente tijdens schade
Dekking in geval van gedeeltelijke en volledige arbeidsongeschiktheid of enkel voor volledige arbeidsongeschiktheid

Je premies zijn fiscaal aftrekbaar. Je mag deze voor 100% aftrekken van je beroepsinkomen als werkelijk bewezen beroepskosten.

Jouw uitkering wordt minder zwaar belast. Gezien je uitkering geldt als een vervangingsinkomen, wordt ze eventueel belast tegen een lagere aanslagvoet.

Bij zo goed als alle verzekeraars zal je een medische vragenlijst moeten invullen voor de ondertekening van de polis. Afhankelijk van je leeftijd en de verzekerde rente kan je verzekeraar ook vragen om op controle te gaan bij een arts voor een medisch onderzoek.

 

Indien je een polis Gewaarborgd Inkomen afsluit, bevat deze meestal ook een eigenrisicotermijn. Dat is de periode waarbinnen je geen uitkering krijgt van je verzekeraar.

Stel dat je polis voorziet in een eigenrisicotermijn van 1 maand. Dan krijg je, als je langer dan 1 maand arbeidsongeschikt bent, rente vanaf de eerste dag van de tweede maand. Hierop bestaan nog enkele uitzonderingen, vraag deze gerust aan onze medewerkers.

Je kan het best je hobby’s aan je makelaar mededelen. Mocht jouw hobby vallen onder de categorie ‘gevaarlijke hobby’s’, dan kan de verzekeraar hiervoor nog een bijkomende premie voor aanrekenen.

 

De link tussen arbeidsongeval en arbeidsongevallenverzekering is al snel gelegd. Echter, als zelfstandige ben je niet direct beschermt door deze arbeidsongevallenverzekering. Deze verplichte verzekering geldt enkel voor je werknemers. Indien je dit wenst, kan je bij sommige verzekeraars ook een aanvullende waarborg onderschrijven. Weet wel dat deze arbeidsongevallenverzekering enkel tussenkomt bij een ongeval, maar niet bij ziekte. Om volledig gerust te zijn, lijkt een polis gewaarborgd Inkomen dus geen overbodige luxe.

Overlijdensverzekering

Hopelijk dienen jouw nabestaanden hierop nooit beroep te moeten doen. Wens je dat zij geen financiële kopzorgen hebben bij een plots overlijden, is een overlijdensverzekering de ideale oplossing.

Om je nabestaanden financieel te beschermen, zijn er verschillende oplossingen:

Tijdelijke overlijdensverzekering
Je kiest zelf een verzekerd bedrag en bepaalt hoe lang je verzekerd wilt zijn. Je kan alleen jezelf verzekeren of ook je andere gezinsleden. Als jezelf of een andere verzekerde in het contract overlijdt vóór de einddatum van de polis, dan ontvangt de begunstigde het verzekerde kapitaal.
Als je dat wenst, kan je in de loop van het contract de termijn verlengen of het kapitaal aanpassen.

Overlijdensdekking in Tak 21-levensverzekering
Als je een levensverzekering met een gewaarborgd rendement of een kapitaalgarantie onderschrijft (ook wel Tak 21-levensverzekering genoemd), dan is het perfect mogelijk om daarin een overlijdensdekking op te nemen. Je kan dan kiezen voor een minimum kapitaal overlijden of voor een vooraf bepaald aanvullend kapitaal dat de begunstigde bij jouw overlijden zal ontvangen.

Schuldsaldoverzekering
Het moment dat je een krediet afsluit, is het mogelijk om de schuldenlast te verzekeren via een schuldsaldoverzekering. Indien de verzekerde (jezelf, jouw partner of beide) komt te overlijden, dan betaalt de verzekeraar de resterende leninglast af. Hierdoor dienen je nabestaanden bij een plots overlijden zich geen zorgen te maken over de afbetalingen van het krediet.

Indien je voor (een deel van) je medewerkers een groepsverzekering heeft afgesloten, kan je hierin een aanvullende waarborg voorzien voor mocht je medewerker plots komen te sterven.

Hierin zijn de volgende twee mogelijkheden:

De groepsverzekering voorziet geen aparte overlijdenswaarborg: de opgegeven begunstigden ontvangen bij overlijden van je medewerker voor de einddatum van het contract het opgebouwde pensioenkapitaal.
Je medewerkers genieten een individuele overlijdensdekking binnen de groepsverzekering: mocht je medewerker voortijdig overlijden, ontvangen de begunstigden een vooraf bepaald bedrag.

Een verzekeraar zal bij het begin van de polis je leeftijd, gezondheidstoestand en levensstijl nagaan. In de meeste gevallen wordt er gevraagd om een medisch formulier in te vullen of om even bij een arts langs te gaan voor een controlebezoek.

Pensioenopbouw

Tijdens je gehele loopbaan als ondernemer heb je steeds zelf voor de oplossingen moeten zorgen. Dit zal voor een groot deel zo blijven eens je op pensioen gaat. Wij helpen je graag bij het vinden van de juiste oplossingen zodat ook jij een financieel stressloos bestaan kent tijdens je pensioen.

 

Het VAPZ, of liever het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen zegt het al zelf. Het biedt een voordelige oplossing om voor jezelf als ondernemer/zelfstandige een aanvullend pensioen op te bouwen.

Via dit VAPZ betaal je minder belastingen en minder sociale bijdragen. Dankzij de besparingen op je sociale bijdrage verdien je 22% van je premie terug en je bespaart 53,50% van jouw premie via de fiscale weg. Daarnaast biedt deze oplossing een gewaarborgd rendement met eventueel een aanvullende winstdeling.

 

Bij een VAPZ kan je kiezen uit twee formules.

Het gewone VAPZ
Het sociale VAPZ
De verschillen tussen beide formules kan je vinden in de maximaal te storten premie en in de aanvullende waarborgen. Deze bedragen veranderen jaarlijks. Neem met ons contact op en we bekijken graag samen met jou wat voor jou de best passende formule is.

Een IPT, of liever de Individuele Pensioentoezegging, is een individuele levensverzekering waarbij je vennootschap de verzekeringsnemer wordt en jij als bedrijfsleider de verzekerde en de rechtstreeks begunstigde bent.

Gezien jouw vennootschap de verzekeringsnemer is, betaalt ook deze de premies van deze IPT. Mocht je vennootschap ophouden te bestaan, blijven de opgebouwde reserves verworven.

Fiscaal aantrekkelijk

Voor je vennootschap:

Je vennootschap mag deze gestorte premies volledig aftrekken als beroepskost. Ook hier geldt de 80%-regel waarbij je wettelijk en aanvullende bedrijfspensioen niet meer mag bedragen dan 80% van je laatste brutoloon.

 

Voor jezelf:

Deze premies worden niet beschouwd als voordelen van alle aard en worden hierdoor dus ook niet onderworpen aan de personenbelasting.

Daarnaast geldt er ook een zeer gunstige belasting bij uitbetaling. Indien je jouw geld terugvraagt voor je 65e verjaardag, schommelt het belastingpercentage tussen 16,5% en 20%. Eens je de leeftijd van 65 jaar hebt bereikt en je bent tot die tijd professioneel actief gebleven, zakt dit zelfs naar 10%.

Indien je kinesitherapeut, apotheker, tandarts of geconventioneerd arts bent, maak je aanspraak om een RIZIV-tussenkomst te ontvangen. Het RIZIV stort deze tussenkomst dan rechtstreeks in je verzekeringscontract. Dit contract lijkt sterk op een sociaal VAPZ (zie boven).

Dit RIZIV-contract biedt niet alleen een ruim aanvullende pensioen, maar ook:

Kapitaal bij overlijden
Een bijkomende waarborg bij arbeidsongeschiktheid,
Solidariteitsuitkeringen bij arbeidsongevallen, moederschap, overlijden
Mogelijkheid als inpandgeving voor het verwerven van vastgoed
Fiscaal aantrekkelijk

Voor de drie voorgaande oplossingen voor je pensioensopbouw, zijn er telkens nog onderstaande extra waarborgen mee te onderschrijven indien gewenst:

Arbeidsongeschiktheidsrente
Bijkomende overlijdenswaarborg
Waarborg Premievrijstelling
Vraag gerust meer uitleg hierover tijdens een vrijblijvend gesprek.

 

Indien je financiële middelen nodig hebt om een onroerend goed te bouwen of verbouwen, kan je een deel van de reeds opgebouwde reserve opvragen. Of je kan ervoor kiezen om het opgebouwde pensioenkapitaal op einddatum van je contract te gebruiken.

Beleggingen

Indien je bedrijf beschikt over een bepaalde som die hij binnen een bepaalde termijn niet direct nodig heeft, kan je steeds een kijkje nemen naar onderstaande beleggingsoplossingen.

Een Tak 26-product biedt een gewaarborgd rendement, dat eventueel aangevuld kan worden met een winstdeling op middellange termijn. Enkel vennootschappen, vzw’s en andere rechtspersonen kunnen investeren in een Tak 26-product.

Enkele voordelen:

Gunstiger dan een bancaire spaarrekening voor de liquidatie- en gewone reserves binnen de vennootschap
Reeds ingehouden voorheffing mag afgetrokken worden van de te betalen vennootschapsbelasting
Geen instap of andere taks

Kenmerkend voor de producten in Tak 26:

Geen fiscaal voordeel op de gestorte premie
Geen taks op de premie en de winstdeling