Ga naar de inhoud
Home » De verzekeringsmakelaar blijft met ruime voorsprong de nummer 1 bij de consument!

De verzekeringsmakelaar blijft met ruime voorsprong de nummer 1 bij de consument!

Naar goede gewoonte publiceerde Assuralia haar onderzoek over het belang
van de verschillende distributiekanalen voor verzekeringen in België. Uit de
cijfers van 2019 blijkt dat iets meer dan de helft van de levens- en
schadeverzekeringen werd afgesloten en beheerd door verzekeringsmakelaars
(50,4%). De exclusieve netwerken en bankverzekeraars verwierven 29,4%
marktaandeel, de directe verzekeraars 20,2% (waaronder e-commerce 0,2%).

De omzet van alle distributiekanalen groeide met 3% tot 28,9 miljard euro. Bij
de verzekeringsmakelaars was er een groei van 4% of 556,9 miljoen euro. De
bankverzekeraars groeiden met 4,2%, terwijl de directe verzekeraars hun
incasso zagen dalen met 1,2%.

Vooral in de schadeverzekeringen vertegenwoordigden de
verzekeringsmakelaars in 2019 een indrukwekkend marktaandeel van maar
liefst 61,1%. De twee grote andere distributiekanalen strandden op elk 1/5 van
de markt.

In levensverzekeringen verwierven makelaars een marktaandeel van 42,2%.
Hierdoor vergrootten ze de voorsprong op de exclusieve netwerken en
bankverzekeraars, die marktleider waren tot 2014. Sindsdien wonnen de
verzekeringsmakelaars terrein.

Kelly Schamphelaere, woordvoerster van de Nederlandstalige makelaars:
“We zijn uiteraard verheugd met deze cijfers. We blijven met ruime voorsprong
nummer één. En dat bewijst dat de Belgen veel belang hechten aan de
expertise, onafhankelijkheid en de nabijheid van de makelaar. Deze cijfers
bewijzen ook dat de verzekeringsmakelaar op een verstandige manier het
digitale omarmd heeft. Via zijn/haar website of andere digitale
communicatiekanalen biedt de makelaar steeds meer functionaliteiten aan. We
denken hier aan het online raadplegen van de verzekeringsportefeuille of een
schadedossier, het aangeven van een schadegeval, het doorgeven van
poliswijzigingen, het aanvragen van een offerte, de afspraken met de klanten
op afstand … Niettemin blijft persoonlijk contact in verzekeringen – zeker op
sleutelmomenten, zoals bij advies of bij een schade – zéér belangrijk. Achter de
makelaar zit immers iemand van vlees en bloed, iemand met een luisterend oor
die zijn klanten goed kent. En dat is de verzekeringsmakelaar. Het feit dat ecommerce of het onderschrijven van een verzekering via Internet zonder
tussenkomst van een tussenpersoon slechts 0,2% haalde in 2019 zegt genoeg
en pleit voor het belang van een fysieke tussenpersoon”.
Uit de cijfers blijkt ook dat omzeggens 3 op de 4 zelfstandigen (72,1%) in 2019
een beroep deden op de verzekeringsmakelaar voor hun schadeverzekeringen.

Kelly Schamphelaere: “Dat verrast mij niet. Onze verzekeringsmakelaars zijn
zelf ondernemers en kennen maar al te goed het reilen en zeilen bij een
zelfstandige of KMO. Ze spreken dezelfde taal. Bovendien gaat het hier dikwijls
om vrij ingewikkelde dossiers, waar advies en expertise nodig zijn. Geraakt u als
ondernemer nog wegwijs uit de verschillende vormen van aansprakelijkheid?
Wat kan en mag in het telewerken? Of wat met de verschillende
pensioenopbouwsystemen? Zoals u een dokter bezoekt voor uw gezondheid of
een architect voor het bouwen van uw woning, klopt u aan bij de
verzekeringsmakelaar voor uw verzekeringen. Het is dan ook geen toeval dat
we momenteel sterk in het straatbeeld aanwezig zijn met een mediacampagne
‘Elk zijn vak’, waar de vakkennis en de nabijheid van de makelaar voluit
uitgespeeld worden”.