Altijd veilig onderweg!

Het aantal voertuigen op de Belgische wegen blijft stijgen. Dit zorgt voor meer en langere files en niet enkel in de grotere steden. Zorgen voor een goede bescherming voor jezelf, jouw passagiers is dan ook geen overbodige luxe. Kies voor een autoverzekering op maat.

BA-verzekering (Wagen/motor/mobilhome)

Deze BA-verzekering is verplicht voor iedereen die zich op de openbare weg begeeft met een gemotoriseerd voertuig.

Wat is verzekerd?
 • schade aan andere weggebruikers
 • schade aan je passagiers
Wat is niet verzekerd?
 • schade aan je eigen voertuig
 • lichamelijke letsels van de bestuurder

Rechtsbijstand (Wagen/motor/mobilhome)

Betwistingen na een verkeersongeval komen steeds vaker voor. Zorg dat je hiertegen gewapend bent met een goede rechtsbijstand. Het doel van deze verzekering is om de schade die je geleden hebt, te recupereren bij de aansprakelijke tegenpartij.

Globale rechtsbijstand

Je kan ervoor kiezen om al je rechtsbijstandsverzekeringen te bundelen in één pakketpolis. Niet alleen voor je voertuigen, maar ook je gezin, woning,… kunnen opgenomen worden.

Wat is verzekerd ?
 • contractuele geschillen: schade door een onderhoud/verkoop van je voertuig
 • strafrechtelijke verdediging: in geval je gedagvaard wordt voor een verkeersinbreuk (overdreven snelheid,…)
 • administratieve geschillen zoals problemen met de technische keuring; inschrijving,…
Wat is niet verzekerd?
 • boetes en minnelijke schikkingen
 • erelonen van advocaten zonder dat wij ons akkoord vooraf geven.

Omniumverzekering (Wagen/Motor/Mobilhome)

De omniumverzekering dekt schade aan je eigen voertuig. Meestal kan je kiezen uit een ‘kleine’ omnium of een ‘grote’ omnium

Wat is gedekt in een ‘kleine’ omnium?
 • Brand
 • Diefstal
 • Glasbreuk
 • Aanrijding met dieren
 • Hagel, storm en overstromingen
Wat is gedekt in een ‘grote’ omnium?

Bovenop de waarborgen van de ‘kleine’ omnium verzekert de ‘grote’ omnium je ook voor:

 • Schade aan je voertuig, ook als je zelf aansprakelijk bent.
 • Schade die derden veroorzaken aan jouw voertuig, ook als ze niet gekend zijn. (vandalisme, onbekende tegenpartij,…)

Er zijn er veel varianten en formules op de markt. Wij helpen je met het zoeken van de beste formule in jouw specifiek geval.

Bestuurdersverzekering (Wagen/Motor/Mobilhome)

Ben je als chauffeur verantwoordelijk voor een verkeersongeval, dan ben je niet verzekerd voor verwondingen die je zelf hebt opgelopen.
De BA verzekering vergoed enkel de tegenpartij en je inzittenden. De grote omnium, als je die al hebt, vergoed enkel je eigen voertuig.
De bestuurdersverzekering biedt hiervoor een oplossing.

Globale verkeerspolis

Je kan ook voor je hele gezin in allerlei verkeerssituaties een pakketpolis afsluiten. Wij kunnen je helpen om dit op maat op te stellen.

Wat is verzekerd?
 • medische kosten na een ongeval
 • kosten van vervoer naar het ziekenhuis
 • vergoeding voor tijdelijke/blijvende letsels
 • vergoeding bij overlijden
Wat is niet verzekerd?
 • verkeersongevallen tijdens het uitoefenen van je beroep
 • ongevallen veroorzaakt door dronkenschap

Pechverhelping (Wagen/Motor/Mobilhome)

Autopech, platte band… of een ander technisch probleem is altijd vervelend. Zonder bijstandsverzekering moet je deze slepingskosten,.. ook nog eens betalen.

We zullen samen met jou nagaan of je wagen dergelijke verzekering heeft via de constructeur van je automerk. Als dit niet of onvoldoende het geval is, bieden wij je de meest geschikte formule aan. Dit voor zowel de bijstand aan voertuigen als aan personen met een dekking in België, Europa of zelfs wereldwijd.

Berekenen BIV (verkeersbelasting)

Je hebt een nieuwe wagen op het oog en je zou graag weten hoeveel de BIV bedraagt? Deze kan je zelf berekenen via deze link: Bereken BIV.

Heb je nog vragen?

Geeft deze pagina geen antwoord op jouw vraag? Neem dan meteen contact op met één van onze enthousiaste medewerkers.