Sparen en beleggen, zodat je later kan genieten.

Wij helpen je graag verder met een planning op maat. Hoe je dit zelf het liefst wil, met respect voor jouw beleggersprofiel en met de nodige aandacht voor jouw wensen en de toekomst.

Pensioensparen

De meest populaire vorm van fiscaal sparen. Je krijgt van de overheid een aanzienlijk belastingvoordeel.

Wat moet je weten bij Pensioensparen?

Waarom heb ik een pensioenspaarverzekering nodig?

De hoofdreden is dat je wettelijk pensioen niet langer volstaat om je levensstandaard te behouden na je pensionering. Je zal dus zelf voor een extra spaarpotje moeten zorgen.

Wat zijn de voordelen van Pensioensparen?

  • Jaarlijks fiscaal voordeel van 25 of 30% op de gestorte premie
  • Gunstige eindbelasting
  • Bijzonder beschermingsfonds
  • Individueel aanpasbare mogelijkheden waar je in wil beleggen
  • Optionele dekkingen

Bestaat er een plafond voor het fiscaal aftrekbaar bedrag?

Dat klopt. Het bedrag verschilt bijna ieder jaar, naargelang de overheid dit beslist. Je kan kiezen voor een automatische indexatie, waardoor je zorgeloos kan sparen en steeds het fiscaal maximum bedrag kan inbrengen. voor 2019 was dit 980 EUR of 1260 EUR.

Lange termijn sparen

Lange termijnsparen is fiscaal ook interessant om aanvullend je pensioen op te bouwen.
Ook hier krijg je een fiscaal voordeel van 30%.

Voor deze spaarvorm is een advies cruciaal. Wij berekenen voor jou je fiscaal voordeel en passen het spaarbedrag hieraan aan. Daarnaast moeten we duidelijk vermelden dat de aftrek enige en eigen woning niet fiscaal combineerbaar is met deze spaarvorm.

Sparen voor (klein-) kinderen

Niet fiscaal sparen kan in verschillende vormen. Tak 21, 23, 26 of 44 zijn enkele van de mogelijkheden. De beleggingsvormen en opties vergen een persoonlijke aanpak en een orientatiegesprek. Hier proberen wij duidelijk jouw beleggingsdoelstellingen te vragen en hier een gepast product voor te zoeken in lijn met je beleggersprofiel.

Heb je nog vragen?

Geeft deze pagina geen antwoord op jouw vraag? Neem dan meteen contact op met één van onze enthousiaste medewerkers.