Bedrijfsvoertuigen

Je personeel en materieel dient natuurlijk tot bij hun klant te geraken. Zorg ervoor dat de voertuigen dan ook enkel een vervoersmiddel blijven en geen extra kopzorg. Hieronder vind je de verschillende mogelijkheden om kopzorgen hierrond te vermijden.

Burgerlijke Aansprakelijkheids (BA-)verzekering

Indien je een auto aankoopt, dien je een wettelijk verplichte verzekering burgerlijke aansprakelijkheid af te sluiten. Deze verzekering vergoedt de schade die je met jouw wagen aan anderen hebt berokkend, maar niet de schade aan je eigen voertuig.

Naast het vergoeden van deze schade, bieden sommige verzekeraars ook nog enkele andere waarborgen aan zoals:

  • Uitgebreide dekking van lichamelijke letsels voor de bestuurder
  • Levenslang een voordelige bonus-malusschaal
  • Gratis vervangwagen
  • Gratis bijstand

Omnium

Indien je jouw wagenpark volledig wenst te beschermen tegen schade, ongeval, diefstal of vandalisme, kan je beroep doen op een omniumverzekering.

Een volledige omnium verzekering vergoedt niet alleen de schade aan anderen, maar ook de schade die je aan je eigen wagen hebt. Of je nu zelf verantwoordelijk bent voor deze schade of niet.

Een Kleine Omniumverzekering biedt dezelfde dekking als een volledige omnium, met uitzondering van vandalisme en eigen schade.

Een omnium is niet wettelijk verplicht, maar het is zeker een aanrader om je nieuwe wagen te beschermen met een omniumverzekering.

Gezien het aanbod van elke verzekeraar wel wat verschilt, zoeken we graag samen met jou naar de beste oplossing voor je wagenpark.

Vrachtwagens >3.5ton

Gezien een vrachtwagen toch een grote investering vergt voor je bedrijf, kan je bij sommige verzekeraars je omnium nog laten optimaliseren voor onder andere:

  • Vergoeding van schade door het laden of lossen van vervoerde koopwaar
  • Dekking voor schade door het vervoerde koopwaar
  • Dekking voor schade door kiepen of kantelen
  • Vergoeding van schade door schaarstand van het voertuig en de oplegger/aanhangwagen
  • Dekking voor je persoonlijke bezittingen

Vervoerde koopwaren (Transport-Cargoverzekering)

Bij het transport van goederen kan er al snel wat foutlopen. Om deze risico’s te dekken wordt er vaak een Transport- en Cargoverzekering afgesloten. Deze polis dekt elk goed dat vervoerd wordt over de weg, in water, in de lucht,… Je kan kiezen uit een dekking per reis of op jaarbasis en dit voor goederen die tijdens het vervoer worden blootgesteld aan risico’s zoals ongeval, diefstal, brand,…

Heb je nog vragen?

Geeft deze pagina geen antwoord op jouw vraag? Neem dan meteen contact op met één van onze enthousiaste medewerkers.