Overlijdensverzekering

Hopelijk dienen jouw nabestaanden hierop nooit beroep te moeten doen. Wens je dat zij geen financiële kopzorgen hebben bij een plots overlijden, is een overlijdensverzekering de ideale oplossing.

Voor jezelf

Om je nabestaanden financieel te beschermen, zijn er verschillende oplossingen:

  • Tijdelijke overlijdensverzekering

Je kiest zelf een verzekerd bedrag en bepaalt hoe lang je verzekerd wilt zijn. Je kan alleen jezelf verzekeren, of ook je andere gezinsleden. Als jezelf of een andere verzekerde in het contract overlijdt vóór de einddatum van de polis, dan ontvangt de begunstigde het verzekerde kapitaal.
Als je dat wenst, kan je in de loop van het contract de termijn verlengen of het kapitaal aanpassen.

 

  • Overlijdensdekking in tak 21-levensverzekering
    Als je een levensverzekering met een gewaarborgd rendement of een kapitaalgarantie onderschrijft (ook wel tak 21-levensverzekering genoemd), dan is het perfect mogelijk om daarin een overlijdensdekking op te nemen. Je kan dan kiezen voor een minimum kapitaal overlijden of voor een vooraf bepaald aanvullend kapitaal dat de begunstigde bij jouw overlijden zal ontvangen.

 

  • Schuldsaldoverzekering
    Het moment dat je een krediet afsluit, is het mogelijk om de schuldenlast te verzekeren via een schuldsaldoverzekering. Indien de verzekerde (jezelf, jouw partner of beide) komt te overlijden, dan betaalt de verzekeraar de resterende leninglast af. Hierdoor dienen je nabestaanden bij een plots overlijden zich geen zorgen te maken over de afbetalingen van het krediet.

Voor je personeel

Indien je voor (een deel van) je medewerkers een groepsverzekering heeft afgesloten, kan je hierin een aanvullende waarborg voorzien voor mocht je medewerker plots komen te sterven.

Hierin zijn de volgende twee mogelijkheden:

  • De groepsverzekering voorziet geen aparte overlijdenswaarborg: de opgegeven begunstigden ontvangen bij overlijden van je medewerker voor de einddatum van het contract het opgebouwde pensioenkapitaal.
  • Je medewerkers genieten een individuele overlijdensdekking binnen de groepsverzekering: mocht je medewerker voortijdig overlijden, ontvangen de begunstigden een vooraf bepaald bedrag.

Medische formaliteiten

Een verzekeraar zal bij het begin van de polis je leeftijd, gezondheidstoestand en levensstijl nagaan. In de meeste gevallen wordt er gevraagd om een medisch formulier in te vullen of om even bij een arts langs te gaan voor een controlebezoek.

Heb je nog vragen?

Geeft deze pagina geen antwoord op jouw vraag? Neem dan meteen contact op met één van onze enthousiaste medewerkers.