Hospitalisatie

Je kan maar hopen dat dit niet dient te gebeuren, maar vele mensen krijgen er toch een keer mee te maken… een ziekenhuisopname. Vaak een kostelijke gebeurtenis. Als werkgever kan je je personeel mee de nodige zekerheid bieden onder de vorm van een hospitalisatieverzekering.

Waaruit bestaat de verzekering?

Er zijn lichte verschillen tussen de waarborgen die de verschillende verzekeraars aanbieden. Hieronder vind je de meest voorkomende:

  • Medische kosten

Na tussenkomst van het ziekenfonds, worden de medische kosten van een ziekenhuisopname terugbetaald door de beroepsgebonden hospitalisatieverzekering.

Bij deze kosten worden ook het vervoer met een ziekenwagen en eventuele transferts tussen ziekenhuizen mee terugbetaald. In sommige polissen wordt er zelfs het transport per helikopter verzekerd.

  • Ambulante verzorging

Er is een terugbetaling van de kosten voor ambulante zorg die verband houden met de ziekenhuisopname en die vallen in een bepaalde periode voor en na de opname. Dit kan onder andere gaan over geneesmiddelen, prothesen, sessies kinesitherapie, lenzen, brilglazen, krukken,…

Afhankelijk van de afgesloten polis, worden er ook ambulante zorgen voor bepaalde zware ziektes terugbetaald.

  • Wereldwijd

De meeste hospitalisatieverzekeringen zijn over de hele wereld geldig. Voor een volledig advies, kan je ons steeds even contacteren.

  • Extra waarborgen

Elke verzekeraar biedt licht verschillende waarborgen aan. Wij kijken graag samen met jou naar een op maat gemaakt pakket.

Wie is er verzekerd?

Jouw werknemer voor wie deze verzekering is afgesloten is standaard verzekerd. Daarnaast is het mogelijk om andere gezinsleden mee op te nemen in de dekking.

Wie betaalt de premie?

De werkgever kan zelf beslissen of hij deze premie volledig zelf betaald, of dat hij aan zijn werknemer vraagt om een deel van de premie mee te bekostigen.

Vrije keuze

De verzekerden hebben het recht om zelf hun arts en ziekenhuis te kiezen. Indien deze zou opteren voor een privékamer, is het mogelijk dat de verzekeraar maar tussenkomt voor 50% van de kosten. Kijk dit dus goed na in de polis, of vraag ons om raad.

Wachttijd

Bij sommige polissen dient men rekening te houden met een wachttijd (bijvoorbeeld: ziekte, bevalling,…)

Derdebetalersregeling

Je hoeft hierbij de ziekenhuisfactuur niet voor te schieten. De verzekeraar regelt de betaling rechtstreeks met het ziekenhuis. Deze derdebetalersregeling wordt vaak optioneel voorzien bij de hospitalisatieverzekering.

Individuele voortzetting

Mocht de samenwerking tussen werknemer en werkgever stoppen, is er de mogelijkheid voor de werknemer om de polis op individuele basis voort te zetten en dit tegen het tarief dat geldt voor zijn/haar instapleeftijd.

Heb je nog vragen?

Geeft deze pagina geen antwoord op jouw vraag? Neem dan meteen contact op met één van onze enthousiaste medewerkers.