Groepsverzekering

Een groepsverzekering is een belangrijke troef in het vinden en houden van goede werknemers. Deze bijkomende surplus zorgt ervoor dat er voor je werknemers een aanvullend pensioen opgebouwd wordt.

Voor wie?

Als werkgever kan je bepalen of je een groepsverzekering toekent aan iedere werknemer of slechts aan een bepaalde categorie. Medewerkers die net aangeworven zijn binnen deze categorie, hebben dusdanig ook automatisch recht op deze groepsverzekering.

Indien je een medewerker toch iets meer wilt geven, kan je voor deze steeds een IPT (Individuele Pensioen Toezegging) afsluiten.

Maak snel een afspraak, en we helpen je hier graag mee verder.

Wie betaalt de premies?

Ofwel kies je ervoor om de gehele premie te betalen voor je medewerker. Ofwel laat je de medewerker ook een stuk van de premie mee betalen.

Je kan het bedrag van de premie zelf kiezen. De overheid legt geen minimumpremie op, maar voorziet wel een maximumgrens. Je mag de premies van de groepsverzekering fiscaal  aftrekken als beroepskost, dient de 80%-regel gerespecteerd te worden.

Als werkgever betaal je een premietaks (4,4 %) op het premiegedeelte voor de pensioenopbouw, de overlijdensdekking en de dekking tegen arbeidsongeschiktheid. Er is ook een RSZ-bijdrage (8,86 %) op de premie pensioen en overlijden.

Waarborgen

In de eerste plaats dient een groepsverzekering voor de opbouw van een aanvullend pensioen voor je medewerkers. Aanvullend op de groepsverzekering, kan je nog de volgende waarborgen onderschrijven:

 • Een bijkomende overlijdensdekking: een vooraf bepaald kapitaal bij overlijden
 • Dekking tegen arbeidsongeschiktheid
 • Een verhoging van het reeds verzekerde overlijdenskapitaal in geval van overlijden door een ongeval.
 • Een waarborg premievrijstelling

Wat zijn de voordelen?

Voor jou als werkgever:

 • Belangrijke troef bij aanwerving
 • Extra motivator voor jouw personeel
 • Dankzij de fiscale voordelen houdt je personeel met hetzelfde budget meer netto over.
 • Fiscaal interessante investering
 • Eenvoudig administratief beheer

 

Voor jouw werknemers:

 • Een aanvullend pensioen, gefinancierd door hun werkgever
 • Fiscale optimalisatie van hun salarispakket
 • Aantrekkelijk rendement op pensioenplan
 • Bescherming van henzelf en hun dierbaren bij arbeidsongeschiktheid en overlijden
 • Mogelijkheid om waarborgen aan te passen in functie van hun behoeften en prioriteiten
 • Als een werknemer je bedrijf verlaat, behoudt hij het opgebouwde tegoed uit de groepsverzekering.

Bruto/netto

Door een groepsverzekering toe te voegen aan het salarispakket van je werknemer, verhoog je het nettosalaris van je werknemer, zonder hiervoor zelf meer te moeten investeren.

Als werkgever kan je de premies fiscaal aftrekken, op voorwaarde dat deze beantwoorden aan de 80%-regel.

Jouw werknemer kan een fiscaal voordeel genieten als deze zelf een deel van de premies van de groepsverzekering betaalt.

Belasting op einddatum

[in te vullen]

Rendementsgaranties

[in te vullen]

Heb je nog vragen?

Geeft deze pagina geen antwoord op jouw vraag? Neem dan meteen contact op met één van onze enthousiaste medewerkers.