Gewaarborgd inkomen

We hopen allen van niet, maar mocht je op een dag arbeidsongeschikt worden door een ongeval of ziekte, zullen de financiële problemen al snel voor de deur staan. Om jezelf en je gezin hiervoor te beschermen, kan je beroep doen op een verzekering Gewaarborgd Inkomen.

Hoeveel krijg je bij AO van het ziekenfonds

Weet dat je de eerste twee weken van je arbeidsongeschiktheid geen beroep kunt doen op een uitkering van je ziekenfonds. Vanaf de derde week zijn er forfaitaire dagbedragen van toepassing, die variëren naargelang het statuut.

Met gezinslast              60,26€ bruto per dag

Alleenstaande              48,22€ bruto per dag

Samenwonende           36,47€ bruto per dag

Bron: https://www.cm.be/diensten-en-voordelen/ziekte-en-behandeling/ziekte-en-invaliditeitsuitkering/berekening/zelfstandigen

Bescherm jezelf en je gezin

Je doet er goed aan om jezelf en je gezin te behoeden voor financiële problemen indien je plots arbeidsongeschikt zou worden.

In geval van arbeidsongeschiktheid zorgt een verzekering Gewaarborgd Inkomen ervoor dat je een rente uitgekeerd krijgt die jouw inkomensverlies (gedeeltelijk) compenseert.

  • Ben je tussen 25 % en 67 % arbeidsongeschikt, dan ontvang je een rente in verhouding met jouw graad van arbeidsongeschiktheid.
  • Ben je 67 % arbeidsongeschikt of meer, dan krijg je de volledige rente uitgekeerd.

Je kan deze waarborgen afsluiten binnen een Individuele Levensverzekering of je kan dit product apart afsluiten. De voorwaarden hiervoor zijn meestal identiek.

Premiebepaling

Voor jouw verzekering Gewaarborgd Inkomen, wordt de premie bepaald op basis van een aantal criteria:

  • Leeftijd: Hoe jonger je bent bij het afsluiten van deze polis, hoe gunstiger de premie wordt.
  • Verzekerde rente: Maximaal 80% van je inkomen kan je verzekeren
  • Je beroep
  • Jouw gezondheidstoestand en levensstijl op dag van de onderschrijving
  • De risicotermijn in de polis: hoe langer de duurtijd, hoe lager de premie
  • Dekking in geval van ziekte en/of ongevallen
  • Soort rente: je kan kiezen tussen 3 verschillende soorten rente, nl. constante rente, een jaarlijks klimmende rente of een jaarlijks klimmende rente tijdens schade
  • Dekking in geval van gedeeltelijke en volledige arbeidsongeschiktheid of enkel voor volledige arbeidsongeschiktheid

Fiscaal voordelig

Je premies zijn fiscaal aftrekbaar. Je mag deze voor 100% aftrekken van je beroepsinkomen als werkelijk bewezen beroepskosten.

Jouw uitkering wordt minder zwaar belast. Gezien je uitkering geldt als een vervangingsinkomen, wordt ze eventueel belast tegen een lagere aanslagvoet.

Medische formaliteiten

Bij zo goed als alle verzekeraars zal je een medische vragenlijst moeten invullen voor de ondertekening van de polis. Afhankelijk van je leeftijd en de verzekerde rente kan je verzekeraar ook vragen om op controle te gaan bij een arts voor een medisch onderzoek.

Wachttijd of eigen risicotermijn

Indien je een polis Gewaarborgd Inkomen afsluit, bevat deze meestal ook een eigenrisicotermijn. Dat is de periode waarbinnen je geen uitkering krijgt van je verzekeraar.

Stel dat je polis voorziet in een eigenrisicotermijn van 1 maand. Dan krijg je, als je langer dan 1 maand arbeidsongeschikt bent, rente vanaf de eerste dag van de tweede maand. Hierop bestaan nog enkele uitzonderingen, vraag deze gerust aan onze medewerkers.

Gevaarlijke hobby’s

Je kan het best je hobby’s aan je makelaar mededelen. Mocht jouw hobby vallen onder de categorie ‘gevaarlijke hobby’s’, dan kan de verzekeraar hiervoor nog een bijkomende premie voor aanrekenen.

Bescherming van de omzet en de vaste kosten van jouw vennootschap

Voor meer informatie hierover, kan je steeds terecht bij ons op kantoor.
Klik hier om een afspraak te maken met één van onze medewerkers.

Een arbeidsongeval?

De link tussen arbeidsongeval en arbeidsongevallenverzekering is al snel gelegd. Echter, als zelfstandige ben je niet direct beschermt door deze arbeidsongevallenverzekering. Deze verplichte verzekering geldt enkel voor je werknemers. Indien je dit wenst, kan je bij sommige verzekeraars ook een aanvullende waarborg onderschrijven. Weet wel dat deze arbeidsongevallenverzekering enkel tussenkomt bij een ongeval, maar niet bij ziekte. Om volledig gerust te zijn, lijkt een polis gewaarborgd Inkomen dus geen overbodige luxe.

Heb je nog vragen?

Geeft deze pagina geen antwoord op jouw vraag? Neem dan meteen contact op met één van onze enthousiaste medewerkers.