Aansprakelijkheid

De dag van vandaag dienen ondernemers vaak grote risico’s te nemen. Om deze risico’s toch zo goed mogelijk af te dekken, bestaan er enkele specifieke verzekeringsoplossingen.

Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering

Als bestuurder van een onderneming, kan je steeds in een situatie terecht komen waarbij je merkt dat er fouten zijn gebeurd die je duur kunnen komen te staan. Om de schade die dan gemaakt is te beperken, heb je best een Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering die je privévermogen helemaal afschermt. Deze polis dekt de financiële gevolgen van je aansprakelijkheid als bestuurder voor fouten die je tijdens de uitvoering van je mandaat begaan hebt.

Enkele bijkomende voordelen:

  • De hoogte van het verzekerde kapitaal kan je zelf bepalen
  • De kosten van advocaten, experts, raadgevers en gerechtskosten zijn gedekt door de polis

BA Ondernemingen

De Burgerlijke Aansprakelijkheid Ondernemingen is een verzekering die uit 3 waarborgen bestaat die men samen of apart kan afsluiten.

  • BA Uitbating: deze dekt de burgerlijke aansprakelijkheid van je bedrijf indien jij, jouw medewerker, jouw materieel,… schade berokkend aan derden. Bijvoorbeeld: je medewerker rijdt met zijn vorkheftruck tegen de geparkeerde wagen van je klant.
  • BA Na Levering: deze dekt je aansprakelijkheid indien er na levering of door je werk schade berokkend wordt. Bijvoorbeeld: Waterschade bij slechte installatie warmwaterboiler.
  • BA Toevertrouwd Voorwerp: deze dekt de schade die je berokkend indien je een voorwerp hebt beschadigd die je werd toevertrouwd voor herstelling. Bijvoorbeeld: je bent smartphonehersteller en laat een smartphone van je klant uit je handen vallen.

BA Beroepsaansprakelijkheid

Deze polis dient best afgesloten te worden door onder andere artsen, tandartsen, apothekers, advocaten, notarissen, reisagenten, boekhouders, verzekeringsmakelaars,…

Deze verzekering dekt de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van personen of ondernemingen die een dienstverlening als hoofdactiviteit hebben.

Objectieve aansprakelijkheid voor brand en ontploffingen

Voor de meeste publieke instellingen geldt er een wettelijke verplichting tot het afsluiten van deze polis. Als uitbater van een publiek toegankelijke ruimte, ben je wettelijk verplicht om deze polis af te sluiten. Hiermee bescherm je  je tegen schadeclaims van derden wanneer je zonder bewijs van fout aansprakelijk wordt gesteld na een brand of ontploffing.

Rechtsbijstand uitbating

Indien een derde jou schade berokkend en jou hiermee naar de rechtbank wenst te gaan, kan je via deze polis terugvallen op een rechtsbijstandswaarborg.

Deze dekking kan je toevoegen in jouw polis BA Ondernemingen.

Heb je nog vragen?

Geeft deze pagina geen antwoord op jouw vraag? Neem dan meteen contact op met één van onze enthousiaste medewerkers.